adwokat.lublin@o2.pl
791 208 208
1. Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • rozwody
 • separacje
 • unieważnianie małżeństw
 • alimenty (podwyższenie, obniżenie)
 • znoszenie wspólności majątkowej i podział majątku wspólnego małżonków
 • zaprzeczanie i ustalanie macierzyństwa, ojcostwa
 • ustalanie kontaktów z dziećmi
2. Prawo cywilne i gospodarcze
 • przesądowe wezwania do zapłaty
 • windykacja należności i postępowanie egzekucyjne
 • ochrona dóbr osobistych
 • odszkodowania powypadkowe
 • ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • ochrona własności, zarząd rzeczą wspólną, zniesienie współwłasności
 • ochrona posiadania
 • ustanawianie drogi dojazdowej
 • sporządzanie i negocjowanie umów: sprzedaży, najmu i dzierżawy, zlecenia, dzieło
 • roboty budowlane, darowizna, renty i dożywocie
 • zabezpieczanie realizacji umów
 • zakładanie przedsiębiorstw
3. Prawo spadkowe
 • stwierdzanie nabycia spadku
 • dział spadku (podział majątku spadkowego)
 • zachowek
 • zapis
 • polecenie
 • wydziedziczenie
 • obalanie testamentów
 • inne zagadnienia związane z rozrządzeniami na wypadek śmierci, zabezpieczeniem spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe
4. Prawo pracy
 • umowy o pracę
 • umowy o zakazie konkurencji
 • negocjacje z pracownikami i związkami zawodowymi
 • dochodzenie roszczeń pracowniczych, m.in. o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy, o zapłatę i inne
5. Prawo ubezpieczeń
 • świadczenia powypadkowe
 • świadczenia chorobowe, macierzyńskie
 • emerytury, renty
 • KRUS
6. Prawo konsumenckie
 • terminy zapłaty w transakcjach handlowych
 • procedury reklamacyjne
 • naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
7. Prawo kontraktowe
 • listy intencyjne
 • projekty umów
 • negocjowanie treści umów
 • dokonywanie analizy postanowień umownych pod kątem
 • potencjalnych zagrożeń dla Klienta
 • nadzór nad prawidłowym wykonywaniem postanowień umownych
8. Prawo karne
 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę
 • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym wszystkich instancji
 • reprezentacja w postępowaniu wykonawczym
 • sprawy o ułaskawienie
 • sporządzanie aktów oskarżenia i reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego, a następnie jako tzw. oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji
Telefon

791 208 208

Email

adwokat.lublin@o2.pl

ul. 3 Maja 20/2A , 20-078 Lublin

Godziny pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 16


ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 3B/2, 21-300 Radzyń Podlaski

Godziny pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 15Copyright 2022 © Aneta Lipska

Wszystkie prawa zastrzeżone